Als stichting zonder winstoogmerk zijn wij afhankelijk van subsidie. Omdat wij soms voor dure niet voorzien reparaties staan en onderdelen nodig hebben die gemaakt moeten worden omdat die niet meer verkrijgbaar zijn, zijn wij blij met de giften die wij ontvangen.

Wij zijn een ieder die een gift op onze rekening overmaakt zeer erkentelijk en dankbaar.

Giften kunnen worden overgemaakt op NL32RABO0300589190

Indien u een gift overmaakt dan kunt u de gift(en),  omdat wij een ANBI stichting,  zijn aftrekken bij uw belasting aangiften.

Zie ook https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken

Contactgegevens Stichting oude gemaal de Rondehoep:

Adres gemaal: Waver 47 – 48  1191 KJ Ouderkerk aan de Amstel
Postadres: Wilde Zwaan 77, 3752KC Bunschoten

Telefoon 06 23577522

e-mail  info@rondehoep.nl

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: A.P.M. Spils

Secretaris/penningmeester:  J.E.F. Landman

Lid: B. de Buisonjé

Lid: P. Koek-Baks

Beleidsplan:

Het in stand houden van een bedrijfsklaar dieselgemaal en het vervullen van  een cultuurhistorische, educatieve en recreatieve functie. Hiertoe organiseren wij 8 open dagen voor publiek en 2 tot 4 klussendagen voor onderhoud aan het gemaal.

Beloningsbeleid:

Het gemalencomplex wordt geheel door vrijwilligers beheerd. Deze zijn ongehonoreerd. Ze ontvangen binnen de regels van de Belastingdienst een vrijwilligersvergoeding. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben zij recht op vergoeding van gemaakte onkosten.

De stichting heeft ten doel:

Het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van het waterbeheer van de in Amstelland gelegen polder de Rondehoep alsmede het uitdragen van het waterbeheer in Nederland. Hierdoor wil de stichting de bekendheid en taken van het waterschap onder de aandacht brengen.

De activiteiten:

De activiteiten van het gemalencomplex bestaat uit het technisch onderhouden van het pompgemaal en het gebouw alsmede het verzorgen en promoten van open dagen en excursies.

Financiële verantwoording:

De stichting legt verantwoording af aan de eigenaar zijnde Waterschap Amstel, Gooi en Vecht door middel van de jaarlijkse begroting en de realisatie in de vorm van een jaarrekening.

Jaarverslag en jaarstukken:

Standaard formulier ANBI: