De stichting Oude gemaal de Rondehoep is op 3 juli 2003 opgericht door het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De stichting heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van het waterbeheer in Amstelland. Voorts het restaureren en beheren van het oude dieselgemaal van de polder de Rondehoep met de bijbehorende machinistenwoning en deze te exploiteren voor educatieve en recreatieve doeleinden.
De stichting is een Culturele ANBI-instelling (nr. 8127.46.156).
In het stichtingsbestuur hebben momenteel zitting: André Spils (voorzitter) en Harmen Hoogenhout voor AGV, Marian van der Weele voor Ouder-Amstel en Jef Landman (oud-Waternet, secretaris/penningmeester). De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben ze recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Werkzaamheden in en aan het gemaal worden uitgevoerd door vrijwilligers. Specialistische klussen worden uitbesteed. De stichting heeft een tiental vrijwilligers, waarvan de meeste (oud)Waternetters, die tevens funktioneren als machinist.
De restauratie van het gemaal en de machinistenwoning kwam klaar in 2013. In 2014 en 2015 zijn nog de waterinstroom en de wateruitstroom ingrijpend gerepareerd. In die jaren en daarna is het gemaal  regelmatig open geweest en de dieselmotor gedemonstreerd.


Het beleidsplan 2018 voorziet in enkele klussendagen voor de vrijwilligers, installatie van een kroosrek, lekvrij maken van de luchtvaten, reconstructie van de paden en de trap bij het gemaal en 7 open dagen. De polder De Ronde Hoep (1200 ha) is een vrij ongerepte polder, bijna zonder doorsnijdende wegen. Het slotenpatroon is bijzonder en lijkt vanuit de lucht op spaken in een wiel. De riviertjes Amstel, Bullewijk, Waver en Oude Waver omsluiten de polder.