De stichting Oude gemaal de Rondehoep is op 3 juli 2003 opgericht door het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De stichting heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van het waterbeheer in Amstelland. Voorts het restaureren en beheren van het oude dieselgemaal van de polder de Rondehoep met de bijbehorende machinistenwoning en deze te exploiteren voor educatieve en recreatieve doeleinden.
De stichting is een Culturele ANBI-instelling (nr. 8127.46.156).
In het stichtingsbestuur hebben momenteel zitting: André Spils (voorzitter) , Jef Landman (oud-Waternet, secretaris/penningmeester), Paulette Koek namens de gemeente Ouder Amstel en Bea de Buisonjé namens het Waterschap AGV. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben ze recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Werkzaamheden in en aan het gemaal worden uitgevoerd door vrijwilligers. De stichting heeft een tiental vrijwilligers, waarvan de meeste (oud)Waternetters, die tevens functioneren als machinist.
De restauratie van het gemaal en de machinistenwoning kwamen gereed in 2013. In 2014 en 2015 zijn nog de waterinstroom en de wateruitstroom ingrijpend gerepareerd. In die jaren en daarna is het gemaal  regelmatig open geweest en de dieselmotor gedemonstreerd.


Het beleidsplan 2023 voorziet in enkele klussendagen voor de vrijwilligers. Te doen: installatie van het kroosrek, afdichting dak waterinlaat, Inspectie lagerschalen drijfstang en zuigerveren en revisie compressor .

Mocht U niet op onze open dagen kunnen maar het gemaal wel graag willen bezoeken dan kunt U altijd een afspraak maken . 06-54694815