Stichting Oude gemaal de Ronde hoep Polder de Ronde Hoep Polderbemaling Ronde hoep Amstelland
Werking van het gemaal Restauratie oude gemaal de Ronde Hoep Routebeschrijving

Stichting

De stichting Oude gemaal de Rondehoep is op 3 juli 2003 opgericht door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De stichting heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis en ontwikkeling van het waterbeheer in Amstelland. Voorts het restaureren en beheren van het oude dieselgemaal van de polder de Rondehoep met de bijbehorende machinistenwoning en deze te exploiteren voor educatieve en recreatieve doeleinden.
De stichting is een Culturele ANBI-instelling (nr. 8127.46.156).
In het stichtingsbestuur hebben momenteel zitting: André Spils (voorzitter) en Harmen Hoogenhout voor AGV, Mieke Blankers voor Ouder-Amstel en Jef Landman (oud-Waternet, secretaris/penningmeester). De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel hebben ze recht op vergoeding van gemaakte kosten.

Werkzaamheden in en aan het gemaal worden uitgevoerd door vrijwilligers. Specialistische klussen worden uitbesteed. De stichting heeft een tiental vrijwilligers, waarvan de meeste (oud)Waternetters, die tevens funktioneren als machinist.
De restauratie van het gemaal en de machinistenwoning kwam klaar in 2013. In 2014 en 2015 zijn nog de waterinstroom en de wateruitstroom ingrijpend gerepareerd. In die jaren is het gemaal wel regelmatig open geweest en de dieselmotor gedemonstreerd.


De financiële situatie van 2016 was: baten € 7208, lasten € 8996 en eigen vermogen € 2168.
Het beleidsplan 2017 voorziet in 2 klussendagen voor de vrijwilligers, werkend maken van de vacuümpomp en aandrijving van de koelwaterpomp, installatie van een kroosrek en 6 open dagen.Sponsoring
De restauratie is tot stand gekomen door de enthousiate inzet van bestuur en vrijwilligers en dank zij financiële steun van 7 kroonsponsors en 5 sponsors.
Onderstaand overzicht hangt ook in het gemaal.Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is eigenaar van het gemaal en heeft een groot deel van de restauratie betaald. Machinefabriek Saedt brengt veel van zijn werkzaamheden niet in rekening, wat een forse besparing oplevert. Daarnaast hebben het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling flink bijgedragen.

 

De jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud worden grotendeels gedragen door het hoogheemraadschap. Giften van derden zijn van harte welkom. Ze kunnen worden gestort op rekening NL32RABO0300589190 van Stichting Oude gemaal de Ronde Hoep. Een gift is met een bijzondere regeling aftrekbaar voor de belasting (Culturele ANBI regeling).

Contact Nuttige links Stichting en donateurs